Platby ex - post

Anglicky: Payment ex - post
Synonyma:

Jedná se o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena