Pravidlo N+3

Anglicky: Rule N + 3
Synonyma:

Pravidlo n+3 ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená, že například finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2014 musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let tj. do konce roku 2017. Toto pravidlo je klíčové pro přípustnou dobu realizace projektu a jeho finanční vypořádání. Pravidlo n+3 platilo v České republice již v letech 2007-2010. Do roku 2013 bylo uplatňováno pravidlo n+2.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena