Projektový cyklus

Anglicky: Project cycle
Synonyma:

Projektový cyklus je proces od přípravy projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti, uskutečnění projektu, administrace vč. realizace výběrových řízení a vyhodnocení projektu včetně jeho udržení po dobu udržitelnosti.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena