Refundace

Anglicky: Refunds
Synonyma:

Refundací se rozumí proplacení prostředků státního rozpočtu, které byly použity v rámci předfinancování operací, z ESI fondů,: Proplacení realizuje Platební a certifikační orgán na základě předložených a schválených souhrnných žádostí o platbu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena