Roční komunikační plán

Anglicky: Annual Communication Plan
Synonyma:

Roční komunikační plán je dokument, který představuje komunikační plán každého programu na daný rok. Roční komunikační plány napomáhají naplňovat Společnou komunikační strategii, obsahují konkrétní informace o plánovaných informačních a propagačních aktivitách včetně vyčíslení příslušných monitorovacích indikátorů v daném roce, předpokládaných nákladů a termínů realizace v měsíčním členění.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena