Rozpočet projektu

Anglicky: Project budget
Synonyma:

Rozpočtem projektu se rozumí strukturovaná informace o členění způsobilých, případně nezpůsobilých výdajů projektu registrovaná v MS2021+. Rozpočet lze v MS2021+ registrovat v několika verzích odpovídajících životnímu cyklu projektu, přičemž rozpočet projektu má vazbu na soupisku dokladů. Je definován řídícím orgánem na výzvě. Nastavení úrovně detailu rozpočtu je v gesci řídícího orgánu. V MS2021+ lze vybírat z několika typů rozpočtu: jednotkový rozpočet, roční rozpočet, základní rozpočet apod. Každý typ rozpočtu má jinou „hlavičku“ – tj. jiné popisy sloupců.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena