Specifický cíl

Anglicky: Specific objective
Synonyma:

Zamýšlená změna / cíl, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority a která je definována v rámci teorie změny. V případě programu spolufinancovaného z Evropského námořního a rybářského fondu se jedná o úroveň programu definovanou příslušným specifickým nařízením, pro kterou se pro odlišení používá označení specifický cíl ENRF.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena