Společná zemědělská politika EU

Anglicky: EU Common Agricultural Policy
Synonyma:

Společnou zemědělskou politikou EU se rozumí politika EU, která je zaměřena na zajištění produkce potravin, jejich export, rozvoj zemědělství a venkova a zabezpečení životní úrovně zemědělců.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena