Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Anglicky: SCLLD implementation manager
Synonyma:

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je fyzická osoba určená MAS, která je odpovědná za realizaci SCLLD. Jedná se o manažerskou pozici, která má pravomoci a odpovědnosti vztažené k zajištění realizace SCLLD.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena