Velký podnik

Anglicky: Large enterprise
Synonyma:

Velkým podnikem se jako velikostní kategorií podniku rozumí podnik, který nespadá do velikostní kategorie MSP.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena