Veřejná sféra (sektor)

Anglicky: Private sector
Synonyma:

Veřejná sféra (sektor) zahrnuje stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou založeny, zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. např. příspěvkové organizace státu a jiných veřejnoprávních korporací (obcí, krajů atd.), ale také podniky v majoritním vlastnictví obcí či státu (např. technické služby, Lesy ČR apod.). V případě pochybností o určení, zda se jedná o veřejnoprávní subjekt, je určující znění čl. 2, odst. 1, bod 4 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/24/EU.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena