Vícefondovost

Anglicky: Multi-fund financing
Synonyma:

Vícefondovostí se rozumí možnost pro jeden program kombinovat financování z více fondů EU.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena