Vratka

Anglicky: Recovery
Synonyma:

Vratky představují nárok řídícího orgánu/Platebního orgánu na část prostředků poskytnutých příjemci v případě, že byly tyto prostředky použity v rozporu s podmínkami řídící dokumentace daného programu, v režimu porušení rozpočtové kázně, v režimu nesrovnalosti. Vratky mohou rovněž představovat prostředky vrácené ze strany příjemců, aniž by vznikla nesrovnalost.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena