Výběr projektů

Anglicky: Selection of projects
Synonyma:

Výběr projektů je část procesu schvalování projektů navazující na proces hodnocení projektů a jeho hlavním cílem je rozhodnutí, které projekty budou podpořeny a které nikoliv.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena