Výběrové řízení

Anglicky: Procurement Procedure
Synonyma:

Výběrovým řízením se rozumí postup zadavatele stanovený v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021-2027, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena