Výdaj

Anglicky: Expenditure
Synonyma:

Výdajem se rozumí úbytek peněžních prostředků nebo peněžních ekvivalentů bez ohledu na účel jejich použití.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena