Vyhodnocení a aktualizace evaluačního plánu Dohody o partnerství /programu

Anglicky: Evaluation and update of the evaluation plan of the Partnership Agreement / programme
Synonyma:

Vyhodnocení evaluačního plánu (EP) se provádí jednou ročně. Současně s vyhodnocením je vhodné provést i jeho aktualizaci. Pokud se aktualizace EP provádí, je obsahovou součástí vyhodnocení. Vyhodnocení a aktualizace se projednávají na příslušných relevantních platformách.

Prostřednictvím vyhodnocení a aktualizace evaluačního plánu se informují příslušné platformy o realizovaných evaluačních činnostech a jejich výstupech a způsobu jejich využití v implementaci Dohody o partnerství/programu a o aktuálně plánovaných evaluačních činnostech v maximální míře podrobnosti.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena