Vyjmutí projektu z financování

Anglicky: Exclusion of a project from financing
Synonyma:

Vyjmutím projektu z financování se rozumí rozhodnutí Platebního orgánu, řídícího orgánu nebo jiného odpovědného subjektu či orgánu, že projekt nebo jeho část nebude nadále spolufinancována z prostředků z rozpočtu EU.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena