Výkaz výdajů

Anglicky: Statement of expenditure
Synonyma:

Výdaje rozdělené podle priority a případně podle kategorie regionu uvedené v účetnictví subjektu vykonávajícího účetní funkci, tzv. výkaz výdajů, obsahuje všechny způsobilé výdaje v rámci daného programu (tj. včetně národního veřejného spolufinancování a soukromého spolufinancování) s výjimkou výdajů spojených se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky ve smyslu čl. 15 obecného nařízení, kromě výdajů operací, které přispívají plnění základních podmínek, veškeré finanční opravy, případné další úpravy a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů, jehož část spolufinancovaná prostředky z rozpočtu EU byla zaúčtována Platebním orgánem v IS VIOLA, a to kumulativně za účetní rok v EUR do data posledního dne období žádosti o platbu EK.

Výkaz výdajů se předkládá Evropské komisi společně s průběžnou žádostí o platbu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena