Výnos

Anglicky: Yield
Synonyma:

Výnosem se rozumí v peněžních jednotkách vyjádřený přírůstek ekonomického zdroje způsobený realizací výkonů subjektu, který je obvykle spojen se současným nebo budoucím příjmem peněz. Pojem výnos lze ztotožnit s pojmem příjem a naopak. Opakem výnosu je náklad.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena