Výroční kontrolní zpráva

Anglicky: Annual control report
Synonyma:

Výroční kontrolní zprávou se rozumí zpráva o zjištění auditů během předchozího účetního roku zpracovávaná Ministerstvem financí – Auditním orgánem dle čl. 77 odstavcem 3, písmeno b) obecného nařízení.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena