Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství 2021-2027

Anglicky: Annual Report on the Implementation of the 2021-2027 Partnership Agreement
Synonyma:

Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství 2021-2027 vychází ze zkušeností z řízení a koordinace implementace fondů v předchozích programových obdobích. VZ DoP řeší absenci souhrnné zprávy o implementaci fondů EU v ČR - shrnuje pokrok, stav a předpokládaný vývoj implementace DoP a slouží zejména jako podklad pro rozhodnutí na národní úrovni v klíčových otázkách implementace DoP a programů za účelem zefektivnění řízení, koordinace a realizace fondů EU. V průběhu programového období mohou být struktura a obsah zprávy aktualizovány v závislosti na potřebách MMR-NOK. Zpráva je zpracována mimo prostředí MS2021+ na základě dat z MS2021+.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena