Výzva

Anglicky: Call
Synonyma:

Výzvou se rozumí aktivita řídících orgánů (příp. jiného subjektu v případě integrovaných strategií) vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených podmínek (obsah výzvy). Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období. Dokument, ve kterém jsou podmínky stanoveny, se nazývá text výzvy.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena