Výzva MAS na příjem projektů v rámci Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Výzva

Anglicky: Call of a LAG to receive projects under its Community-Led Local Development Strategy (the "LAG Call")
Synonyma:

Jedná se o typ výzvy, kterou vyhlašuje Místní akční skupina k podání žádostí o podporu na integrované projekty v rámci Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva MAS musí vycházet z výzvy pro nástroj CLLD vyhlašované řídícím orgánem, respektive Státním zemědělským intervenčním fondem.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena