Výzva pro integrované projekty

Anglicky: Call for integrated projects
Synonyma:

Výzvou pro integrované projekty se rozumí specifický druh výzvy, kterou vyhlašují řídící orgány pro předkládání projektů naplňujících schválené integrované strategie podle jednotlivých typů integrovaných nástrojů (výzvy jsou vloženy do MS2021+).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena