Výzva pro předkládání integrovaných strategií

Anglicky: Call for integrated strategies
Synonyma:

Výzvou pro předkládání integrovaných strategií se rozumí výzva pro nositele integrovaných nástrojů k podávání žádostí o podporu integrované strategie územního nebo místního rozvoje vyhlašovaná Ministerstvem pro místní rozvoj.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena