Workflow

Anglicky: Workflow
Synonyma:

Workflow je schéma provádění rozepsané na dílčí kroky a jejich vazby. Jednoznačně definovaný procesní sled kroků, může být popsán pomocí stavů, jejich vzájemné posloupnosti, podmínek přechodů stavů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena