Žádost o podporu

Anglicky: Request for support
Synonyma:

Vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu pro předkládaný projekt či v rámci Programu rozvoje venkova. Žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu či Programu rozvoje venkova (viz heslo Program).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena