Způsobilé výdaje (uznatelné náklady)

Anglicky: Eligible expenditure
Synonyma:

Způsobilými výdaji se rozumí výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR, příslušným metodickým pokynem NOK a dalšími pravidly stanovenými řídicím orgánem pro daný program.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena