Inovace výroby štramberských uší

Programové období: 2021-2027
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Příjemce: U Hezounů s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.01.01/02/22_003/0000068
Zahájení projektu: 1. 11. 2022
Ukončení projektu: 9. 8. 2023

Informace o projektu

Cílem projektu je zavést inovativní výrobu štramberských uší v podobě převedení převážně manuální výroby na automatickou, při současném 100% dodržení unikátní a chráněné receptury výroby této pekařské speciality s tradicí 800 let, chráněné ochrannými známkami a zeměpisným označením EU. Výsledek překračuje technické parametry známých řešení a díky specifickému zaměření přestavuje světově ojedinělé řešení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 793 200,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 793 200,00 Kč
 
Celková částka: 5 586 400,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena