Inovační voucher společnosti TRITREG - TŘINEC s.r.o.

Programové období: 2021-2027
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TRITREG - TŘINEC, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.01.01/05/23_009/0001483
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

Informace o projektu

V rámci předkládaného inovačního voucheru se žadatel spojil s Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně pro realizaci výzkumu v oblasti inovace tažení drátu, která povede ke zrychlení výrobního taktu při zajištění maximální možné kvality výrobku. Služba je rozdělena do 3 etap s 3 výstupy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 368 250,00 Kč
Soukromé zdroje: 122 750,00 Kč
 
Celková částka: 491 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena