Přihlášky vynálezu

Programové období: 2021-2027
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Marek Mensa
Registrační číslo: CZ.01.01.01/05/22_004/0000079
Zahájení projektu: 1. 6. 2021
Ukončení projektu: 18. 12. 2022

Informace o projektu

Přihláška vynálezu - Způsob interakce s nosným médiem zvukového obsahu, způsob interakce s nosičem rozšířené reality, nosné médium zvukového obsahu a způsob přehrávání zvukového obsahu uživatelskou periferií Mezinárodní PCT přihláška vynálezu - Method of interacting with an audio content carrier medium, a method of interacting with an augmented reality carrier, an audio content carrier medium, and a method of playing audio content using a user peripheral

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 187 500,00 Kč
Soukromé zdroje: 62 500,00 Kč
 
Celková částka: 250 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena