Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Las - pro s.r.o.

Programové období: 2021-2027
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Las - pro s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.04.01/01/22_006/0001217
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Hlavním předmětem řešení předkládaného projektu je realizace energetického opatření, které povede ke snížení energetické náročnosti výrobního procesu a provozu společnosti Las - pro s.r.o. Nejvýznamnějším očekávaným přínosem projektu je snížení konečné spotřeby energie společnosti a s tím související snížení emisí skleníkových plynů (CO2). Dojde k modernizaci technologie - výměna stávajícího laserového zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 483 200,00 Kč
Soukromé zdroje: 12 812 800,00 Kč
 
Celková částka: 23 296 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena