Modernizace výuky na základní škole

Programové období: 2021-2027
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF+,ESF+
Operační program: Operační program Jan Amos Komenský
Příjemce: Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005943
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 163 766,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 656 024,37 Kč
 
Celková částka: 2 819 791,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena