Šablony I OP JAK - RB SOU autoopravárenské

Programové období: 2021-2027
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF+,ESF+
Operační program: Operační program Jan Amos Komenský
Příjemce: RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002973
Zahájení projektu: 1. 1. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 911 532,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 276 364,24 Kč
 
Celková částka: 1 187 897,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena