Šablony I v MŠ Martinice

Programové období: 2021-2027
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF+,ESF+
Operační program: Operační program Jan Amos Komenský
Příjemce: Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000663
Zahájení projektu: 1. 9. 2022
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 321 558,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 97 491,97 Kč
 
Celková částka: 419 050,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena