Víc vědět a znát III

Programové období: 2021-2027
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF+,ESF+
Operační program: Operační program Jan Amos Komenský
Příjemce: Základní škola a Mateřská škola prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001384
Zahájení projektu: 1. 9. 2022
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 729 828,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 221 273,88 Kč
 
Celková částka: 951 102,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena