Vzdělávání a rozvoj pedagogů DDM Horní Počernice

Programové období: 2021-2027
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Jan Amos Komenský
Příjemce: Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899
Registrační číslo: CZ.02.02.02/00/22_002/0001341
Zahájení projektu: 1. 9. 2022
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 773 978,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 537 846,08 Kč
 
Celková částka: 2 311 825,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena