Koordinace plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

Programové období: 2021-2027
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: Úřad vlády České republiky
Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_013/0003802
Zahájení projektu: 1. 1. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na odstraňování nerovností mezi muži a ženami v ČR prostřednictvím zlepšení podmínek pro naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. Projekt realizuje Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR jako vnitrostátní koordinátor agendy rovnosti žen a mužů. Projekt směřuje zejm. k posílení kapacit veřejné správy naplňovat strategii rovnosti žen a mužů, uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a formulovat a realizovat politiky přispívající k odstraňování genderových nerovností.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 51 626 406,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 652 418,78 Kč
 
Celková částka: 67 278 826,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena