Navýšení kapacit spolku MÁMA JOB v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Programové období: 2021-2027
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: MÁMA JOB rodičům, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_011/0000266
Zahájení projektu: 1. 6. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Cílem projektu je posílit stabilitu spolku MÁMA JOB rodičům, z. s. 1. vytvořením strategického plánu vize a cílů spolku s výhledem na 5 let, 2. vytvořením finanční strategie spolku a 3. vytvořením a odpilotováním vlajkového produktu spolku určeného zaměstnavatelům. Cílovou skupinou projektu je jak spolek, tak jeho zaměstnanci, kteří budou podpořeni experty při přípravě strategií i vývoji a pilotáži produktu. Výstupy projektu jsou zveřejněné strategické dokumenty a odpilotovaný produkt.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 521 431,69 Kč
Veřejné zdroje ČR: 764 463,51 Kč
 
Celková částka: 3 285 895,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena