Asistenti prevence kriminality v České Kamenici

Programové období: 2021-2027
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: Město Česká Kamenice
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0000352
Zahájení projektu: 1. 3. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt Asistenti prevence kriminality v České Kamenici je zaměřen na vytvoření pozic 4 asistentů prevence kriminality a jejich mentora. Asistenti prevence kriminality budou vybráni z řad sociálně znevýhodněných občanů, kteří budou v rámci individuálních plánů rozvoje a přidělené působnosti přispívat k měřitelnému zlepšení situace v oblasti bezpečnost a prevence ve městě Česká Kamenice. Budou rozvinuty kompetence osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 254 188,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 289 811,60 Kč
 
Celková částka: 5 544 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena