Efektivní podpora budování zdravého vztahu dítěte a rodiče ve VTOS

Programové období: 2021-2027
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: Romodrom o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_027/0001255
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Práci s osobami ve VTOS a jejich rodinami se věnujeme 20 let. Jsme členy Asociace organizací v oblasti vězeňství a pracovní skupiny zmocněnkyně pro LP Děti uvězněných rodičů. V souladu s potřebami CS se aktuálně zabýváme problematikou účinné podpory vztahů dětí a vězněných rodičů (zvláště otců). Řešení, které předkládáme, je na území ČR unikátní. Dalece přesahuje obvyklý způsob zprostředkování kontaktu. Smyslem projektu je řešení zavést, vyhodnotit a vzniklé know how nabídnout kolegům v oboru.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 129 425,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 161 544,16 Kč
 
Celková částka: 9 290 970,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena