Integrace osob z Ukrajiny v mikroregionu LBC - JBC

Programové období: 2021-2027
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: EDUCA QUALITY, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_099/0000836
Zahájení projektu: 1. 5. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na aktivaci sociálního začleňování osob z Ukrajiny na území aglomerace mikroregionu Liberec - Jablonec nad Nisou. Cílem projektu je podpora integrace min. 500 ukrajinských osob s dočasnou ochranou či s legálním pobytem na území ČR a jejich případné nasměrování na navazující podporu dalších institucí v rámci lokální sítě v oblasti integrace cizinců.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 117 161,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 854 639,64 Kč
 
Celková částka: 7 971 802,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena