Komunitně pro potřeby území MAS Brána Písecka

Programové období: 2021-2027
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000062
Zahájení projektu: 1. 1. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Cílem tohoto projektu je podpora rozvoje komunitního života na území MAS Brána Písecka a posílení sociální práce na daném území. Tento projekt je primárně zacílen na řešení problematiky sociálního vyloučení, podporu vzniku služeb zajištění hlídání dětí a podporu osob v postproduktivním věku prostřednictvím zvolených aktivit. Projekt je rozdělen na několik dílčích aktivit, které byly nastaveny v návaznosti na zjištěné problémy a potřeby konkrétních cílových skupin.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 600 653,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 394 855,03 Kč
 
Celková částka: 5 995 508,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena