Zapojování mladých osob Aše na trh práce a do společnosti II.

Programové období: 2021-2027
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0000338
Zahájení projektu: 1. 11. 2022
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt si klade za cíl snížení míry sociálního vyloučení přímou podporou ohrožených osob ve věku 15-26 let, které jsou sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, a to komplexní podporou v přístupu ke vzdělání a zaměstnání, a to vhodnou kombinací individuálních a skupinových aktivit. Aktivity projektu přispějí zároveň ke snížení míry negativních a patologických jevů u těchto mladých osob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 814 108,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 459 571,66 Kč
 
Celková částka: 6 273 680,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena