Bezplatné školní stravování Pardubického kraje pro školní roky 2023/2024 a 2024/2025

Programové období: 2021-2027
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: Pardubický kraj
Registrační číslo: CZ.03.04.01/00/22_026/0003840
Zahájení projektu: 1. 9. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025 je vyhlášen v souladu s výzvou č. 03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi, Operačního programu Zaměstnanost plus, priorita 4 Materiální pomoc nejchudším osobám, specifický cíl 4.1 Řešení materiální deprivace poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, zejména dětí, a zajištění doprovodných opatření na podporu jejich sociálního začleňování. Vyhlašovatelem je MPSV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 100 094,74 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 233 343,86 Kč
 
Celková částka: 12 333 439,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena