Specifické vzdělávání zaměstnanců EU fondů v programovém období 2021-2027

Programové období: 2021-2027
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.07.01.01/00/22_002/0000083
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zajištění specifického vzdělávání s cílem prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců implementační struktury, kteří jsou zapojeni do implementace EU fondů v programovém období 2021-2027 nebo se podílí na ukončování programového období 2014 - 2020, v návaznosti na již absolvované vzdělávání za účelem jejich dalšího odborného a osobnostního rozvoje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 640 489,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 802 010,50 Kč
 
Celková částka: 18 442 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena