MAS Zálabí - 1

Programové období: 2021-2027
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Příjemce: Místní akční skupina Zálabí, z. s.
Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000040
Zahájení projektu: 1. 1. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Zajištění činnosti MAS Zálabí. Předmětem projektu jsou činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí, z.s. na období 2021-2027. Součástí projektu jsou výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS Zálabí a další nezbytné související výdaje, např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 827 220,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 304 871,12 Kč
Soukromé zdroje: 217 478,52 Kč
 
Celková částka: 4 349 570,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena