Provoz realizace SCLLD MAS Lanškrounsko

Programové období: 2021-2027
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Příjemce: Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000056
Zahájení projektu: 1. 4. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Nositelem projektu je Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. (dále MAS), která již získala osvědčení o standardizaci a byla jí chválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027. Cílem projektu je zajištění administrativní kapacity a provozuschopnosti MAS Lanškrounsko při naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2021-2027.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 318 593,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 608 581,44 Kč
Soukromé zdroje: 101 430,24 Kč
 
Celková částka: 2 028 605,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena