Regionální stálá konference Libereckého kraje V

Programové období: 2021-2027
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000060
Zahájení projektu: 1. 9. 2023
Ukončení projektu: 31. 12. 2023

Informace o projektu

Cílem projektu je naplnění rolí Regionální stálé konference Libereckého kraje (dále jen RSK LK) na území kraje, a to role plánovací, koordinační, iniciační, monitorovací, komunikační a informační. Hlavní aktivitou je zajištění chodu RSK LK. Jedná se zejména o činnost sekretariátu, tedy personální zajištění pro řízení a administraci projektu, zajištění zasedání RSK LK, zpracování Regionálního akčního plánu Libereckého kraje, mapování absorpční kapacity a přípravu odborných podkladů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 399 110,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 214 905,60 Kč
 
Celková částka: 614 016,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena